Nr 3(84)-4(85) / 2015

Od Redakcji

RÓŻNE

Inskrypcja wskazuje ślad. Zabytkowy kielich odzyskany po latach

KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE - ODZYSKANE

Nie tylko obrazy...

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Wiktoria wiedeńska, czyli powrót marmurowej bogini

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Pontyfikał Płocki

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Restytucja pergaminów

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Breviarium Wratislaviensis ponownie we wrocławskich zbiorach bibliotecznych

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

"Eques Polonus..."

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Cavaliere Tempesta powrócił do Wrocławia

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Dziewczynka z kanarkiem, kolekcja z przeszłością

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki

STRATY WOJENNE

Wotywne witraże z okolic Koszalina

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Utracone muzeum KUL. Próba rekonstrukcji

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Zniszczone czy zrabowane. Straty w prywatnych dobrach kultury w Warszawie w latach 1939-1945

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Ns-Raubkunst. Niekończąca się historia zagrabionych dzieł sztuki

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie w rękach tzw. państwa islamskiego

KONFLIKTY ZBROJNE

Red List praktycznym narzędziem do walki z nielegalnym handlem zabytkami

KONFLIKTY ZBROJNE

Archiwalia polonijne w zasobie Archiwum Akt Nowych

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

Spuścizny utracone/odzyskane

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

Archiwalia polskie w Brazylii. Co dalej? List do redakcji

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

Polskie dziedzictwo kulturowe w Brazylii

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

Polonijna biblioteka cyfrowa. www.pbc.uw.edu.pl

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

Od falsów z "3P" do "żyrandolowych" aukcji. Nowe zjawiska na rynku sztuki

RYNEK SZTUKI I FAŁSZERSTWA

Ubezpieczenia dóbr kultury w postępowaniu sądowym, w okresie badania autentyczności obiektu

RYNEK SZTUKI I FAŁSZERSTWA

Szkolenia Straży Granicznej

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Koło ratunkowe. Reagowanie w przypadku katastrofy

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Po burzy. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Strona Straty zabytków - więcej informacji w jednym miejscu

KATALOGI STRAT

Dzieła sztuki w czasach wojny. Ochrona, grabież zwroty

WYDAWNICTWA – OMÓWIENIA I RECENZJE

Strażnik schronu sztuki

WYDAWNICTWA – OMÓWIENIA I RECENZJE

Katalog strat

KATALOG STRAT POWOJENNYCH

Katalog strat wojennych. Kolekcja Edwarda Raczyńskiego

KATALOG STRAT WOJENNYCH