Polityka prywatności

Co zawiera dokument?

Niniejszy dokument określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Państwa podczas użytkowania stron internetowych, jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu. Wchodząc na stronę prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzeów lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe, akceptują Państwo warunki niniejszej polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92, posiadający numer NIP 526-22-62-956 oraz Regon 012091660, zwany dalej “Instytutem”.
 2. Instytut dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”
 4. Instytut dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Instytutem lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, dla celów:
  • umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • umożliwienia Państwu założenia i zarządzania Państwa kontem,
  • umożliwienia Państwu udziału w szkoleniach,
  • umożliwienia Państwu udziału w konkursach i innych wydarzeniach,
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują,
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi,
  • umożliwienia publikacji ogłoszeń,
  • umożliwienia publikacji artykułów,
  • umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług,
  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W jakich celach Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe?

 1. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Instytut zawarł umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji uzasadnionego interesu Instytutu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom współpracujących z nami w kampaniach marketingowych. W przypadku konieczności dostarczenia poczty tradycyjnej dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Instytutu powołując się na stosowną podstawę prawną.
 2. Instytut nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą formularzy wypełnianych na stronach internetowych (np. w celu zapisania się na szkolenie, celach zapisania się na newslettera), jak również w kontaktach bezpośrednich.
 4. Strony internetowe prowadzone przez Instytut wykorzystują pliki cookies oraz podobne technologie. Cookies to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do:
  • celów statystycznych,
  • mierzenia ruchu użytkownika na stronach,
  • ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika a także do zapamiętywania jego preferencji.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Z administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@nimoz.pl
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Dobrowolską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych pod adresem e-mail iod@nimoz.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.