STRATY WOJENNE

Madonna japońska

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Wróciły dzięki obywatelskiej postawie. Straty wojenne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Narodowego w Warszawie odzyskane w 2023 r.

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

UTRACONE „DüRERY” Z KOLEKCJI MUZEUM LUBOMIRSKICH

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

NA TROPIE POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ RÓŻNE STRATY WOJENNE

BADANIA PROWENIENCYJNE W MUZEUM NARODOWYM W GDAŃSKU. PROJEKT BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ "STRATY.MNG.GDA.PL" I UDOSTĘPNIENIE ŹRÓDEŁ ONLINE

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

PROGRAM „BADANIE POLSKICH STRAT WOJENNYCH” – WSPARCIE MKiDN DLA MUZEÓW I NIE TYLKO

STRATY WOJENNE

„STRATY WOJENNE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU W ŚWIETLE DOKUMENTACJI IKONOGRAFICZNEJ I ARCHIWALNEJ”– KILKA SŁÓW O ZAŁOŻENIACH I REZULTATACH PROJEKTU

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, KOLEKCJE: KSZTAŁTOWANIE, HISTORIA, DZIEDZICTWO UTRACONE, MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU, 15–20 CZERWCA 2020 ROKU

KONFERENCJE, SEMINARIA, TARGI STRATY WOJENNE

STRATY WOJENNE MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

O PRZYSZŁOŚCI ZABYTKOWYCH DZWONÓW. (CZY UDA NAM SIĘ JE URATOWAĆ?)

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

EWAKUACJA SKARBCA KAMIEŃSKIEGO W 1945 ROKU. PRÓBA ANALIZY MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH POSZUKIWAŃ UTRACONYCH ZBIORÓW

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Poszukiwany, poszukiwana. Działania popularyzujące tematykę polskich strat wojennych

STRATY WOJENNE

Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki

STRATY WOJENNE