STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Madonna japońska

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Wróciły dzięki obywatelskiej postawie. Straty wojenne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Narodowego w Warszawie odzyskane w 2023 r.

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

MALCZEWSKI ODZYSKANY

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

TRUDNA SZTUKA RESTYTUCJI. ODZYSKANIE OBRAZU WNĘTRZE KATEDRY W MEDIOLANIE MARCINA ZALESKIEGO

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

OBRAZ LIMANOWSKIEGO ARTYSTY FRANCISZKA MRAŻKA „NA PRZYPIECKU“ POWRÓCIŁ DO KRAJU PO PONAD 70 LATACH

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

UTRACONA – ODZYSKANA. PRZEDWOJENNA KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

ODZYSKANE DZIĘKI FBI

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Odzyskane straty wojenne

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Nie tylko obrazy...

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Wiktoria wiedeńska, czyli powrót marmurowej bogini

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Pontyfikał Płocki

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Restytucja pergaminów

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Breviarium Wratislaviensis ponownie we wrocławskich zbiorach bibliotecznych

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

"Eques Polonus..."

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Cavaliere Tempesta powrócił do Wrocławia

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Dziewczynka z kanarkiem, kolekcja z przeszłością

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE