BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

POROZUMIENIE SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO, W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA W ZWALCZANIU NIELEGALNEGO WYWOZU ZA GRANICĘ LUB PRZYWOZU Z ZAGRANICY ZABYTKÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI SKRADZIONEGO ZABYTKU W BAZACH DANYCH PODCZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

POŻARY FRANCUSKICH KATEDR, CZYLI O CZYM POWINNI PAMIĘTAĆ ADMINISTRATORZY OBIEKTÓW SAKRALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA POŻARY

VINCI II - NOWE NARZĘDZIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA

INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM – FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MODUŁU W ZAKRESIE ZWROTU DÓBR KULTURY

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

DZIAŁANIA OPERACYJNE INTERPOLU UKIERUNKOWANE NA ODZYSKIWANIE SKRADZIONYCH DZIEŁ SZTUKI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

ANALIZA ZAKOŃCZONEJ OPERACJI PANDORA III (22-31.10.2018): DZIAŁANIA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ OPERACJI PANDORA III

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

NOWA PODSTAWA WSPÓŁPRACY SŁUŻB KONSERWATORSKICH I POLICJI

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA PANDORA II

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

DIAGNOZA DOTYCZĄCA PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

O potrzebie zmian w zakresie poszukiwań zabytków i używania wykrywaczy metali

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

ochrona DZIEDZICTWA W DZIAŁANIACH policji w 2016 r. na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Szkolenia Straży Granicznej

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA