Nr 1(86)-4(89) / 2017

Spis treści

RÓŻNE

Dwadzieścia lat "Cenne, bezcenne / utracone"

RÓŻNE

Od Redakcji

RÓŻNE

Muzeum tułacze

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

Powodzie i zalania stałym zagrożeniem dla materiałów bibliotecznych

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Patriotyzm ponad zaborami. Losy kolekcji Edwarda Rastawieckiego

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

O potrzebie zmian w zakresie poszukiwań zabytków i używania wykrywaczy metali

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Straty wojenne pomorskich muzeów. Efekty badań i nowe perspektywy

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Najlepsze realizacje i wyzwania konserwatorskie. Nowe technologie

KONSERWACJA

Ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury we współczesnych konfliktach zbrojnych

KONFLIKTY ZBROJNE

Nowoczesne technologie w znakowaniu zabytków. Z doświadczeń urzędu ochrony zabytków w Poznaniu i Policji Wielkopolskiej

DOKUMENTOWANIE I ZNAKOWANIE ZBIORÓW

ochrona DZIEDZICTWA W DZIAŁANIACH policji w 2016 r. na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Projekty finansowane z funduszy MKiDN

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych

POŻARY

Fałszerstwa sztuki. Z doświadczeń biegłego sądowego i eksperta MKiDN

FAŁSZERSTWA

Quo vadis, czyli o kierunku zmian w prawie ochrony zabytków

PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA

Poszukiwany, poszukiwana. Działania popularyzujące tematykę polskich strat wojennych

STRATY WOJENNE

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA

Bezpieczeństwo muzeów - zagrożenia, zapobieganie

ZAGROŻENIE DZIEDZICTWA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Państwowe Zbiory Sztuki. U źródeł pierwszej państwowej kolekcji muzealnej*

STRATY PRZED 1939 ROKIEM

Przedmioty nie umierają, żyją jako anonimowe

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

Odzyskane straty powojenne

KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE - ODZYSKANE

Odzyskane straty wojenne

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Noty o Autorach artykułów archiwalnych

RÓŻNE