Nr 1(104)-2(105)/2024

Od redakcji

RÓŻNE

Na tropie ikon z Olsztyna I - Historia zuchwałej kradzieży

KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE - ODZYSKANE KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE W POLSCE

Na tropie ikon z Olsztyna II - Katalog ikon skradzionych z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie podczas włamania w grudniu 1990 roku

KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE - ODZYSKANE KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE W POLSCE

Zachować tożsamość. Międzynarodowa solidarność wobec zniszczeń dóbr kultury w Ukrainie

WOJNA W UKRAINIE

Straty w dziedzictwie kulturowym Ukrainy

WOJNA W UKRAINIE

Muzea muzeom. Zarządzanie kryzysowe w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA KONFLIKTY ZBROJNE WOJNA W UKRAINIE

Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych w cieniu konfliktów zbrojnych

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA KONFLIKTY ZBROJNE

Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbemuseum) w Gdańsku

STRATY WOJENNE

Juliusz Herman (1858–1933) – warszawski kolekcjoner, artysta i przedsiębiorca

STRATY WOJENNE

Klimatyczny protest na wystawie Zdzisława Beksińskiego we Wrocławiu. Wstęp do wandalizmu muzealnego w Polsce czy jednorazowy incydent?

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA

Przestępczość wymierzona w dobra kultury w Polsce w 2023 roku

ZAGROŻENIE DZIEDZICTWA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Katalog Strat. Wybór z Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

KATALOGI STRAT