Nr 3(84)-4(85) / 2015

Nr 3(84)-4(85) / 2015

Od Redakcji

Nie tylko obrazy...

Agata Modzolewska

Inskrypcja wskazuje ślad. Zabytkowy kielich odzyskany po latach

Dariusz Nowacki

Maria Romanowska-Zadrożna

Pontyfikał Płocki

Monika Kuhnke

Wiktoria wiedeńska, czyli powrót marmurowej bogini

Katarzyna Zielińska

Restytucja pergaminów

Monika Kuhnke

"Eques Polonus..."

Elżbieta Rogowska

Breviarium Wratislaviensis ponownie we wrocławskich zbiorach bibliotecznych

Joanna Nikiel

Cavaliere Tempesta powrócił do Wrocławia

Monika Kuhnke

Dziewczynka z kanarkiem, kolekcja z przeszłością

Karina Chabowska

Wotywne witraże z okolic Koszalina

Krystyna Rypniewska

Utracone muzeum KUL. Próba rekonstrukcji

Krzysztof Przylicki

Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki

Katarzyna Zielińska

Zniszczone czy zrabowane. Straty w prywatnych dobrach kultury w Warszawie w latach 1939-1945

Mariusz Klarecki

Ns-Raubkunst. Niekończąca się historia zagrabionych dzieł sztuki

Małgorzata A. Quinkenstein

Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie w rękach tzw. państwa islamskiego

Marcin Sabaciński

Archiwalia polonijne w zasobie Archiwum Akt Nowych

Robert Gębicki

Red List praktycznym narzędziem do walki z nielegalnym handlem zabytkami

Krystyna Ogrodzka

Spuścizny utracone/odzyskane

Bartosz Nowożycki

Polskie dziedzictwo kulturowe w Brazylii

Krzysztof Smolana

Polonijna biblioteka cyfrowa. www.pbc.uw.edu.pl

Dariusz Kuźmina

Archiwalia polskie w Brazylii. Co dalej? List do redakcji

Marek Makowski

Ubezpieczenia dóbr kultury w postępowaniu sądowym, w okresie badania autentyczności obiektu

Iwona Gredka

Od falsów z "3P" do "żyrandolowych" aukcji. Nowe zjawiska na rynku sztuki

Wojciech Szafrański

Szkolenia Straży Granicznej

Wojciech Krupiński

Koło ratunkowe. Reagowanie w przypadku katastrofy

Anna Czajka

Po burzy. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Paweł Kozerski

Dzieła sztuki w czasach wojny. Ochrona, grabież zwroty

Hanna Łaskarzewska

Strażnik schronu sztuki

Stanisław J. Stulin

Strona Straty zabytków - więcej informacji w jednym miejscu

Krystyna Ogrodzka

Katalog strat

Monika Barwik

Katalog strat wojennych. Kolekcja Edwarda Raczyńskiego

Agata Modzolewska

Katarzyna Zielińska