Nr 3(84)-4(85) / 2015

Nr 3(84)-4(85) / 2015

Od Redakcji

Nie tylko obrazy...

Agata Modzolewska

Pontyfikał Płocki

Monika Kuhnke

Inskrypcja wskazuje ślad. Zabytkowy kielich odzyskany po latach

Dariusz Nowacki

Maria Romanowska-Zadrożna

Wiktoria wiedeńska, czyli powrót marmurowej bogini

Katarzyna Zielińska

"Eques Polonus..."

Elżbieta Rogowska

Restytucja pergaminów

Monika Kuhnke

Cavaliere Tempesta powrócił do Wrocławia

Monika Kuhnke

Breviarium Wratislaviensis ponownie we wrocławskich zbiorach bibliotecznych

Joanna Nikiel

Dziewczynka z kanarkiem, kolekcja z przeszłością

Karina Chabowska

Utracone muzeum KUL. Próba rekonstrukcji

Krzysztof Przylicki

Wotywne witraże z okolic Koszalina

Krystyna Rypniewska

Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki

Katarzyna Zielińska

Ns-Raubkunst. Niekończąca się historia zagrabionych dzieł sztuki

Małgorzata A. Quinkenstein

Archiwalia polonijne w zasobie Archiwum Akt Nowych

Robert Gębicki

Zniszczone czy zrabowane. Straty w prywatnych dobrach kultury w Warszawie w latach 1939-1945

Mariusz Klarecki

Polskie dziedzictwo kulturowe w Brazylii

Krzysztof Smolana

Spuścizny utracone/odzyskane

Bartosz Nowożycki

Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie w rękach tzw. państwa islamskiego

Marcin Sabaciński

Red List praktycznym narzędziem do walki z nielegalnym handlem zabytkami

Krystyna Ogrodzka

Szkolenia Straży Granicznej

Wojciech Krupiński

Archiwalia polskie w Brazylii. Co dalej? List do redakcji

Marek Makowski

Ubezpieczenia dóbr kultury w postępowaniu sądowym, w okresie badania autentyczności obiektu

Iwona Gredka

Polonijna biblioteka cyfrowa. www.pbc.uw.edu.pl

Dariusz Kuźmina

Koło ratunkowe. Reagowanie w przypadku katastrofy

Anna Czajka

Od falsów z "3P" do "żyrandolowych" aukcji. Nowe zjawiska na rynku sztuki

Wojciech Szafrański

Dzieła sztuki w czasach wojny. Ochrona, grabież zwroty

Hanna Łaskarzewska

Po burzy. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Paweł Kozerski

Strona Straty zabytków - więcej informacji w jednym miejscu

Krystyna Ogrodzka

Katalog strat

Monika Barwik

Katalog strat wojennych. Kolekcja Edwarda Raczyńskiego

Agata Modzolewska

Katarzyna Zielińska

Strażnik schronu sztuki

Stanisław J. Stulin