Nr 3(84)-4(85) / 2015

Od Redakcji

Nie tylko obrazy...

Pontyfikał Płocki

Wiktoria wiedeńska, czyli powrót marmurowej bogini

Inskrypcja wskazuje ślad. Zabytkowy kielich odzyskany po latach

"Eques Polonus..."

Restytucja pergaminów

Cavaliere Tempesta powrócił do Wrocławia

Breviarium Wratislaviensis ponownie we wrocławskich zbiorach bibliotecznych

Dziewczynka z kanarkiem, kolekcja z przeszłością

Utracone muzeum KUL. Próba rekonstrukcji

Wotywne witraże z okolic Koszalina

Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki

Ns-Raubkunst. Niekończąca się historia zagrabionych dzieł sztuki

Archiwalia polonijne w zasobie Archiwum Akt Nowych

Zniszczone czy zrabowane. Straty w prywatnych dobrach kultury w Warszawie w latach 1939-1945

Polskie dziedzictwo kulturowe w Brazylii

Spuścizny utracone/odzyskane

Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie w rękach tzw. państwa islamskiego

Red List praktycznym narzędziem do walki z nielegalnym handlem zabytkami

Szkolenia Straży Granicznej

Archiwalia polskie w Brazylii. Co dalej? List do redakcji

Ubezpieczenia dóbr kultury w postępowaniu sądowym, w okresie badania autentyczności obiektu

Polonijna biblioteka cyfrowa. www.pbc.uw.edu.pl

Koło ratunkowe. Reagowanie w przypadku katastrofy

Od falsów z "3P" do "żyrandolowych" aukcji. Nowe zjawiska na rynku sztuki

Dzieła sztuki w czasach wojny. Ochrona, grabież zwroty

Po burzy. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Strona Straty zabytków - więcej informacji w jednym miejscu

Katalog strat

Katalog strat wojennych. Kolekcja Edwarda Raczyńskiego

Strażnik schronu sztuki