Nr 1(86)-4(89) / 2017

Spis treści

Dwadzieścia lat "Cenne, bezcenne / utracone"

Od Redakcji

Muzeum tułacze

Powodzie i zalania stałym zagrożeniem dla materiałów bibliotecznych

Patriotyzm ponad zaborami. Losy kolekcji Edwarda Rastawieckiego

O potrzebie zmian w zakresie poszukiwań zabytków i używania wykrywaczy metali

Straty wojenne pomorskich muzeów. Efekty badań i nowe perspektywy

Najlepsze realizacje i wyzwania konserwatorskie. Nowe technologie

Ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury iwe współczesnych konfliktach zbrojnych

Nowoczesne technologie w znakowaniu zabytków. Z doświadczeń urzędu ochrony zabytków w Poznaniu i Policji Wielkopolskiej

ochrona DZIEDZICTWA W DZIAŁANIACH policji w 2016 r. na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Projekty finansowane z funduszy MKiDN

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych

Fałszerstwa sztuki. Z doświadczeń biegłego sądowego i eksperta MKiDN

Quo vadis, czyli o kierunku zmian w prawie ochrony zabytków

Poszukiwany, poszukiwana. Działania popularyzujące tematykę polskich strat wojennych

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Bezpieczeństwo muzeów - zagrożenia, zapobieganie

Państwowe Zbiory Sztuki. U źródeł pierwszej państwowej kolekcji muzealnej*

Przedmioty nie umierają, żyją jako anonimowe

Odzyskane straty powojenne

Odzyskane straty wojenne

Noty o Autorach artykułów archiwalnych