Nr 1(86)-4(89) / 2017

Nr 1(86)-4(89) / 2017

Spis treści

Dwadzieścia lat "Cenne, bezcenne / utracone"

Piotr Gliński

Od Redakcji

Robert Pasieczny

Muzeum tułacze

Janusz Wałek

Powodzie i zalania stałym zagrożeniem dla materiałów bibliotecznych

Ewa Potrzebnicka

Patriotyzm ponad zaborami. Losy kolekcji Edwarda Rastawieckiego

Katarzyna Zielińska

O potrzebie zmian w zakresie poszukiwań zabytków i używania wykrywaczy metali

Maciej Trzciński

Marcin Sabaciński

Straty wojenne pomorskich muzeów. Efekty badań i nowe perspektywy

Marcin Mondzelewski

Najlepsze realizacje i wyzwania konserwatorskie. Nowe technologie

Iwona Szmelter

Ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury iwe współczesnych konfliktach zbrojnych

Krzysztof Sałaciński

Nowoczesne technologie w znakowaniu zabytków. Z doświadczeń urzędu ochrony zabytków w Poznaniu i Policji Wielkopolskiej

Marta Dworniczak

ochrona DZIEDZICTWA W DZIAŁANIACH policji w 2016 r. na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Marek Łuczak

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Projekty finansowane z funduszy MKiDN

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Jacek Miler

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych

Piotr Wojtaszewski

Fałszerstwa sztuki. Z doświadczeń biegłego sądowego i eksperta MKiDN

Irena Bal

Quo vadis, czyli o kierunku zmian w prawie ochrony zabytków

Katarzyna Zalasińska

Poszukiwany, poszukiwana. Działania popularyzujące tematykę polskich strat wojennych

Karina Chabowska

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Andrzej Drozd

Bezpieczeństwo muzeów - zagrożenia, zapobieganie

Krzysztof Osiewicz

Olgierd Jakubowski

Państwowe Zbiory Sztuki. U źródeł pierwszej państwowej kolekcji muzealnej*

Ewa Manikowska

Przedmioty nie umierają, żyją jako anonimowe

Janusz Miliszkiewicz

Odzyskane straty powojenne

Monika Barwik

Odzyskane straty wojenne

Agata Modzolewska

Noty o Autorach artykułów archiwalnych