Nr 3(100)-4(101)/2020

OD REDAKCJI

RÓŻNE

NA TROPIE POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ RÓŻNE STRATY WOJENNE

MALCZEWSKI ODZYSKANY

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

AUGUST ZAMOYSKI. DZIEJE SPUŚCIZNY

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA

LOSY OBRAZÓW JANA ROSENA (1854–1936) ZE ZBIORÓW MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

BADANIA PROWENIENCYJNE W MUZEUM NARODOWYM W GDAŃSKU. PROJEKT BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ "STRATY.MNG.GDA.PL" I UDOSTĘPNIENIE ŹRÓDEŁ ONLINE

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

KOLEKCJA – ZBIÓR – SPUŚCIZNA W TEORII I PRAKTYCE ARCHIWALNEJ

RÓŻNE

STRAŻNICY CZASU. Z Leszkiem Markiem Dudą, założycielem Muzeum Starych Zegarów w Szczebrzeszynie, rozmawia Agnieszka Szykuła-Żygawska

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

NAJSTARSZY MUNDUR ZE ZBIORÓW MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE RÓŻNE

NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI, CZYLI O KOLEKCJI FAŁSZERSTW W GABINECIE NUMIZMATYCZNYM MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

FAŁSZERSTWA KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE

POROZUMIENIE SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO, W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA W ZWALCZANIU NIELEGALNEGO WYWOZU ZA GRANICĘ LUB PRZYWOZU Z ZAGRANICY ZABYTKÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI SKRADZIONEGO ZABYTKU W BAZACH DANYCH PODCZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

POŻARY FRANCUSKICH KATEDR, CZYLI O CZYM POWINNI PAMIĘTAĆ ADMINISTRATORZY OBIEKTÓW SAKRALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA POŻARY

PROGRAM DOTACYJNY "POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ – WOLONTARIAT 2020"

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ - KONSERWACJA

POLSKIE GROBY WOJENNE Z LAT 1918–1920 NA DAWNYCH KRESACH WSCHODNICH

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ - KONSERWACJA

TO NIE SĄ ZWYCZAJNE HISTORIE!

WYDAWNICTWA – OMÓWIENIA I RECENZJE

KATALOG STRAT WOJENNYCH. MUZEUM MIEJSKIE W TORUNIU / MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

KATALOG STRAT WOJENNYCH