Nr 1(90)-2(91) / 2018

OD REDAKCJI

RÓŻNE

POPIERSIE MARII Z SANGUSZKÓW POTOCKIEJ, JAK DAWNIEJ, W ZAMKU W ŁAŃCUCIE

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA

UTRACONA – ODZYSKANA. PRZEDWOJENNA KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

ODZYSKANE DZIĘKI FBI

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Szesnastowieczne płaskorzeźby z Bralina odzyskane

KRADZIEŻE I STRATY POWOJENNE - ODZYSKANE

SZLICHTADOWE SANECZKI MARII LESZCZYŃSKIEJ Z KOLEKCJI POTOCKICH

STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Z LAT 1861-1941 PRZECHOWYWANE W ZASOBIE ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

RÓŻNE

PORTRET, CO MIAŁ ZATKAĆ DZIURĘ W DACHU....

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA

Malarskie polonica w Mińsku

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

POLONIKA W ZBIORACH BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. ŁOMONOSOWA W MOSKWIE

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

NOWA PODSTAWA WSPÓŁPRACY SŁUŻB KONSERWATORSKICH I POLICJI

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2017 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

SPRAWOZDANIA I RAPORTY ZAGROŻENIE DZIEDZICTWA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA PANDORA II

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W LATACH 2014-2017

POŻARY SPRAWOZDANIA I RAPORTY

DIAGNOZA DOTYCZĄCA PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Romneńskie harcerstwo

RÓŻNE

KAMIL ZEIDLER, ZABYTKI – PRAWO I PRAKTYKA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK-WARSZAWA 2017. Recenzja

WYDAWNICTWA – OMÓWIENIA I RECENZJE

KATALOG STRAT https://skradzionezabytki.pl

KATALOG STRAT POWOJENNYCH

Katalog strat wojennych

KATALOG STRAT WOJENNYCH