Nr 1(90)-2(91) / 2018

OD REDAKCJI

POPIERSIE MARII Z SANGUSZKÓW POTOCKIEJ, JAK DAWNIEJ, W ZAMKU W ŁAŃCUCIE

UTRACONA – ODZYSKANA. PRZEDWOJENNA KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

ODZYSKANE DZIĘKI FBI

Szesnastowieczne płaskorzeźby z Bralina odzyskane

SZLICHTADOWE SANECZKI MARII LESZCZYŃSKIEJ Z KOLEKCJI POTOCKICH

ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Z LAT 1861-1941 PRZECHOWYWANE W ZASOBIE ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

PORTRET, CO MIAŁ ZATKAĆ DZIURĘ W DACHU....

Malarskie polonica w Mińsku

POLONIKA W ZBIORACH BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. ŁOMONOSOWA W MOSKWIE

NOWA PODSTAWA WSPÓŁPRACY SŁUŻB KONSERWATORSKICH I POLICJI

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2017 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA PANDORA II

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W LATACH 2014-2017

DIAGNOZA DOTYCZĄCA PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

Romneńskie harcerstwo

KAMIL ZEIDLER, ZABYTKI – PRAWO I PRAKTYKA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK-WARSZAWA 2017. Recenzja

KATALOG STRAT https://skradzionezabytki.pl

Katalog strat wojennych