Nr 1(90)-2(91) / 2018

Nr 1(90)-2(91) / 2018

OD REDAKCJI

POPIERSIE MARII Z SANGUSZKÓW POTOCKIEJ, JAK DAWNIEJ, W ZAMKU W ŁAŃCUCIE

Barbara Trojnar

UTRACONA – ODZYSKANA. PRZEDWOJENNA KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

JOANNA BORUCKA-PIECH

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

Monika Kuhnke

ODZYSKANE DZIĘKI FBI

Agata Modzolewska

Szesnastowieczne płaskorzeźby z Bralina odzyskane

Jacek Kuropka

SZLICHTADOWE SANECZKI MARII LESZCZYŃSKIEJ Z KOLEKCJI POTOCKICH

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Z LAT 1861-1941 PRZECHOWYWANE W ZASOBIE ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

ADAM GRZEGORZ DĄBROWSKI

PORTRET, CO MIAŁ ZATKAĆ DZIURĘ W DACHU....

Jakub Bendkowski

Malarskie polonica w Mińsku

Marcin Goch

POLONIKA W ZBIORACH BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. ŁOMONOSOWA W MOSKWIE

Hanna Łaskarzewska

NOWA PODSTAWA WSPÓŁPRACY SŁUŻB KONSERWATORSKICH I POLICJI

Agnieszka Olech

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2017 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

Aneta Ceglińska

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA PANDORA II

Aneta Ceglińska

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W LATACH 2014-2017

Monika Barwik

DIAGNOZA DOTYCZĄCA PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

Katarzyna Zalasińska

Romneńskie harcerstwo

Andrzej Małyszko

KAMIL ZEIDLER, ZABYTKI – PRAWO I PRAKTYKA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK-WARSZAWA 2017. Recenzja

KATARZYNA STANIK-FILIPOWSKA

KATALOG STRAT https://skradzionezabytki.pl

Monika Barwik

Katalog strat wojennych

Agata Modzolewska