Nr 3(92)-4(93) / 2018

od redakcji

RÓŻNE

EWAKUACJA SKARBCA KAMIEŃSKIEGO W 1945 ROKU. PRÓBA ANALIZY MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH POSZUKIWAŃ UTRACONYCH ZBIORÓW

STRATY WOJENNE STRATY WOJENNE - UTRACONE DZIEŁA I KOLEKCJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polskie dziedzictwo kulturowe w Szwecji. Historia i zabytki”

KONFERENCJE SEMINARIA STRATY PRZED 1939 ROKIEM TARGI

OBRAZ LIMANOWSKIEGO ARTYSTY FRANCISZKA MRAŻKA „NA PRZYPIECKU“ POWRÓCIŁ DO KRAJU PO PONAD 70 LATACH

STRATY WOJENNE - ODZYSKANE

Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w latach 1918-1939

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA

POLSKI OŚRODEK KATOLICKI W MARTIN CORONADO KUSTOSZEM PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH NA TUŁACZYM SZLAKU XX WIEKU

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

POLISH CATHEDRALS, CZYLI O CIEKAWYM, LECZ ZANIKAJĄCYM DZIEDZICTWIE POLONII W STANACH ZJEDNOCZONYCH

POLSKIE INSTYTUCJE KULTURY ZA GRANICĄ

GRÓB FRYDERYKA CHOPINA NA CMENTARZU PÈRE-LACHAISE W PARYŻU. KRÓTKA HISTORIA I STAN OBECNY PO PRACACH KONSERWATORSKICH PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ - KONSERWACJA

OD FRANKA LLOYDA WRIGHTA PO WALTA DISNEYA – CHICAGOWSKA SPUŚCIZNA MARII WERTEN

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

DZIAŁANIA OPERACYJNE INTERPOLU UKIERUNKOWANE NA ODZYSKIWANIE SKRADZIONYCH DZIEŁ SZTUKI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA

Nieznana twórczość Heleny z Rembielińskich Eydziatowiczowej

RÓŻNE - SZTUKA POLSKA

ANALIZA ZAKOŃCZONEJ OPERACJI PANDORA III (22-31.10.2018): DZIAŁANIA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ OPERACJI PANDORA III

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA