Nr 1(74)-4(77) /2013

In memoriam Piotra Ogrodzkiego

Od Redakcji

Monety książąt pomorskich z historycznych kolekcji w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Podwójna radość. Dwa szkice Bacciarellego odnalezione

Przekazane archiwalia

Z Berlina do Gdańska

Dokumenty rodu Szembeków

Faksymile dla Łańcuta

Poszanowane prawo własności. Archiwum m. st. Warszawy oddaje rodzinne pamiątki

Ślady zbiorów hrabiów Skórzewskich w Australii

Zaginiona twórczość rodzeństwa Bakków

Przepadło i zniszczało. O losach biblioteki łańcuchowej ze Złotoryi

Traktat Ryski. Fakty i refleksje

Kłopotliwy zabytek

Konserwacja Bitwy pod Wiedniem i Bitwy pod Parkanami

Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej

Polonica z warszawskiego Muzeum Komunikacji w Berlinie

Powojenne losy obrazów z kościoła kolegiackiego w Żółkwi

Straty międzywojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie

Dolnośląski trop

Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych

Niedokończony portret

Królewski dar. Kolekcja Feliksa Jasieńskiego Mangghi

Nieplanowany powrót Stefana Norblina

Litewskim szlakiem Witkiewiczów

Zniszczenie osady książęcej w Jakuszowicach

Ochrona skansenowskich muzeów

Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań straży granicznej w latach 2012-2013

Pożar w Petrykozach

skradzione/odnalezione. europa 2012

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce w roku 2012

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

zatopione w potopie szwedzkim. zrabowane w xvii w. zabytki odzyskane po 350 latach

sprawa breitwisera

RECENZJE. Agnieszka Szczekala, Fałszertwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012

SZKOLENIA i KONFERENCJE

KATALOG STRAT WOJENNYCH 1939-1945. MANUSKRYPTY, ILUMIONACJE

KATALOG STRAT INTERPOLU

KATALOG STRAT