Nr 1(74)-4(77) /2013

Nr 1(74)-4(77) /2013

Od Redakcji

Monety książąt pomorskich z historycznych kolekcji w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Genowefa Horoszko

In memoriam Piotra Ogrodzkiego

Piotr Żuchowski

Podwójna radość. Dwa szkice Bacciarellego odnalezione

Karina Chabowska

Z Berlina do Gdańska

Helena Kowalska

Lech Łopuski

Magdalena Mielnik

Przekazane archiwalia

Andrzej Mężyński

Dokumenty rodu Szembeków

Monika Kuhnke

Faksymile dla Łańcuta

Daniel Reniszewski

Przepadło i zniszczało. O losach biblioteki łańcuchowej ze Złotoryi

Arkadiusz Wagner

Poszanowane prawo własności. Archiwum m. st. Warszawy oddaje rodzinne pamiątki

Magdalena Marcinkowska

Ślady zbiorów hrabiów Skórzewskich w Australii

Ryszard Nowicki

Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej

Iwona Arabas

Traktat Ryski. Fakty i refleksje

Hanna Łaskarzewska

Zaginiona twórczość rodzeństwa Bakków

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Konserwacja Bitwy pod Wiedniem i Bitwy pod Parkanami

Paweł Sadlej

Kłopotliwy zabytek

Janusz Mróz

Powojenne losy obrazów z kościoła kolegiackiego w Żółkwi

Jerzy Petrus

Dolnośląski trop

Robert Kudelski

Straty międzywojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie

Zbigniew Tucholski

Polonica z warszawskiego Muzeum Komunikacji w Berlinie

Robert Kola

Niedokończony portret

Anna Żakiewicz

Nieplanowany powrót Stefana Norblina

Agnieszka Kasprzak

Litewskim szlakiem Witkiewiczów

Jan Skłodowski

Królewski dar. Kolekcja Feliksa Jasieńskiego Mangghi

Maria Thullie

Ochrona skansenowskich muzeów

Teresa Lasowa

Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych

Iwona Gredka

Zniszczenie osady książęcej w Jakuszowicach

Marcin Sabaciński

Pożar w Petrykozach

Monika Barwik

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce w roku 2012

BK KGP

Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań straży granicznej w latach 2012-2013

Wojciech Krupiński

skradzione/odnalezione. europa 2012

Barbara Brozda

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

Maria Romanowska-Zadrożna

zatopione w potopie szwedzkim. zrabowane w xvii w. zabytki odzyskane po 350 latach

hubert kowalski

sprawa breitwisera

Monika Ostaszewska

RECENZJE. Agnieszka Szczekala, Fałszertwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012

Katarzyna Jóźwiak

Wojciech Szafrański

SZKOLENIA i KONFERENCJE

Robert Pasieczny

Olgierd Jakubowski

Arkadiusz Wagner

KATALOG STRAT

Monika Barwik

KATALOG STRAT WOJENNYCH 1939-1945. MANUSKRYPTY, ILUMIONACJE

Maria Romanowska-Zadrożna

KATALOG STRAT INTERPOLU