Nr 1(74)-4(77) /2013

Nr 1(74)-4(77) /2013

Od Redakcji

Monety książąt pomorskich z historycznych kolekcji w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Genowefa Horoszko

In memoriam Piotra Ogrodzkiego

Piotr Żuchowski

Podwójna radość. Dwa szkice Bacciarellego odnalezione

Karina Chabowska

Z Berlina do Gdańska

Helena Kowalska

Lech Łopuski

Magdalena Mielnik

Przekazane archiwalia

Andrzej Mężyński

Dokumenty rodu Szembeków

Monika Kuhnke

Faksymile dla Łańcuta

Daniel Reniszewski

Przepadło i zniszczało. O losach biblioteki łańcuchowej ze Złotoryi

Arkadiusz Wagner

Poszanowane prawo własności. Archiwum m. st. Warszawy oddaje rodzinne pamiątki

Magdalena Marcinkowska

Ślady zbiorów hrabiów Skórzewskich w Australii

Ryszard Nowicki

Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej

Iwona Arabas

Traktat Ryski. Fakty i refleksje

Hanna Łaskarzewska

Zaginiona twórczość rodzeństwa Bakków

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Konserwacja Bitwy pod Wiedniem i Bitwy pod Parkanami

Paweł Sadlej

Kłopotliwy zabytek

Janusz Mróz

Powojenne losy obrazów z kościoła kolegiackiego w Żółkwi

Jerzy Petrus

Dolnośląski trop

Robert Kudelski

Straty międzywojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie

Zbigniew Tucholski

Polonica z warszawskiego Muzeum Komunikacji w Berlinie

Robert Kola

Niedokończony portret

Anna Żakiewicz

Nieplanowany powrót Stefana Norblina

Agnieszka Kasprzak

Litewskim szlakiem Witkiewiczów

Jan Skłodowski

Królewski dar. Kolekcja Feliksa Jasieńskiego Mangghi

Maria Thullie

Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych

Iwona Gredka

Ochrona skansenowskich muzeów

Teresa Lasowa

Zniszczenie osady książęcej w Jakuszowicach

Marcin Sabaciński

Pożar w Petrykozach

Monika Barwik

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce w roku 2012

BK KGP

Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań straży granicznej w latach 2012-2013

Wojciech Krupiński

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

Maria Romanowska-Zadrożna

skradzione/odnalezione. europa 2012

Barbara Brozda

zatopione w potopie szwedzkim. zrabowane w xvii w. zabytki odzyskane po 350 latach

hubert kowalski

sprawa breitwisera

Monika Ostaszewska

RECENZJE. Agnieszka Szczekala, Fałszertwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012

Katarzyna Jóźwiak

Wojciech Szafrański

SZKOLENIA i KONFERENCJE

Robert Pasieczny

Olgierd Jakubowski

Arkadiusz Wagner

KATALOG STRAT

Monika Barwik

KATALOG STRAT WOJENNYCH 1939-1945. MANUSKRYPTY, ILUMIONACJE

Maria Romanowska-Zadrożna

KATALOG STRAT INTERPOLU