Nr 1(74)-4(77) /2013

Nr 1(74)-4(77) /2013

In memoriam Piotra Ogrodzkiego

Piotr Żuchowski

Od Redakcji

Monety książąt pomorskich z historycznych kolekcji w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Genowefa Horoszko

Podwójna radość. Dwa szkice Bacciarellego odnalezione

Karina Chabowska

Przekazane archiwalia

Andrzej Mężyński

Z Berlina do Gdańska

Helena Kowalska

Lech Łopuski

Magdalena Mielnik

Dokumenty rodu Szembeków

Monika Kuhnke

Faksymile dla Łańcuta

Daniel Reniszewski

Poszanowane prawo własności. Archiwum m. st. Warszawy oddaje rodzinne pamiątki

Magdalena Marcinkowska

Ślady zbiorów hrabiów Skórzewskich w Australii

Ryszard Nowicki

Zaginiona twórczość rodzeństwa Bakków

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Przepadło i zniszczało. O losach biblioteki łańcuchowej ze Złotoryi

Arkadiusz Wagner

Traktat Ryski. Fakty i refleksje

Hanna Łaskarzewska

Kłopotliwy zabytek

Janusz Mróz

Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej

Iwona Arabas

Konserwacja Bitwy pod Wiedniem i Bitwy pod Parkanami

Paweł Sadlej

Polonica z warszawskiego Muzeum Komunikacji w Berlinie

Robert Kola

Powojenne losy obrazów z kościoła kolegiackiego w Żółkwi

Jerzy Petrus

Straty międzywojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie

Zbigniew Tucholski

Dolnośląski trop

Robert Kudelski

Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych

Iwona Gredka

Niedokończony portret

Anna Żakiewicz

Królewski dar. Kolekcja Feliksa Jasieńskiego Mangghi

Maria Thullie

Nieplanowany powrót Stefana Norblina

Agnieszka Kasprzak

Litewskim szlakiem Witkiewiczów

Jan Skłodowski

Zniszczenie osady książęcej w Jakuszowicach

Marcin Sabaciński

Ochrona skansenowskich muzeów

Teresa Lasowa

Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań straży granicznej w latach 2012-2013

Wojciech Krupiński

Pożar w Petrykozach

Monika Barwik

skradzione/odnalezione. europa 2012

Barbara Brozda

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce w roku 2012

BK KGP

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

Maria Romanowska-Zadrożna

zatopione w potopie szwedzkim. zrabowane w xvii w. zabytki odzyskane po 350 latach

hubert kowalski

RECENZJE. Agnieszka Szczekala, Fałszertwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012

Katarzyna Jóźwiak

Wojciech Szafrański

sprawa breitwisera

Monika Ostaszewska

SZKOLENIA i KONFERENCJE

Robert Pasieczny

Olgierd Jakubowski

Arkadiusz Wagner

KATALOG STRAT WOJENNYCH 1939-1945. MANUSKRYPTY, ILUMIONACJE

Maria Romanowska-Zadrożna

KATALOG STRAT INTERPOLU

KATALOG STRAT

Monika Barwik