Nr 1(78)-2(79) / 2014

od redakcji

16 lat starań!

Odzyskana własność

Portret ks. Józefa Poniatowskiego

Muzeum utracone. Nowoczesna forma popularyzowania wiedzy o stratach wojennych

Tajemnica pięknej madonny

Trzecia edycja znaczków Poczty Polskiej z serii "Utracone dzieła sztuki"

Wymiana informacji

"Syberja 1864-1869". Konserwacja zbiorów specjalnych

Kolekcja Ludwika Solskiego

Rękopiśmienna korespondencja Jana Heweliusza w polskich zbiorach

Z zakamarków biblioteki. Rzeźba Karola Estreichera dłuta Wacława Szymanowskiego

Fromborskie muzealia do 1945 roku

Zabytki na złom? Rzecz o zrabowanych sukienkach z obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Zaginiona krócica

Znaki probiercze na zabytkowych srebrach

Rekordowa kradzież

Prawna ochrona ("Immunitet") zagranicznych dóbr kultury. Słow kilka o projekcie nowej konwencji międzynarodowej

Żeliwne zwierzęta

Ratujmy warszawskie Powązki - czterdzieści lat temu apelował Jerzy Waldorff

Nagrody za odkrycia. O uprawnieniach znalazców zabytków w teorii i praktyce

Katalog strat wojennych 1939-1945

Przestępczość kryminalna przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach 2012-2013

Ktalog strat

Katalog strat Interpol