Nr 1(78)-2(79) / 2014

Nr 1(78)-2(79) / 2014

od redakcji

16 lat starań!

Monika Kuhnke

Odzyskana własność

Katarzyna Zielińska

Portret ks. Józefa Poniatowskiego

Monika Kuhnke

Muzeum utracone. Nowoczesna forma popularyzowania wiedzy o stratach wojennych

Agata Modzolewska

Tajemnica pięknej madonny

Robert Kudelski

Wymiana informacji

Karina Chabowska

Trzecia edycja znaczków Poczty Polskiej z serii "Utracone dzieła sztuki"

Maria Romanowska-Zadrożna

"Syberja 1864-1869". Konserwacja zbiorów specjalnych

Grzegorz Figiel

Kolekcja Ludwika Solskiego

Maria Thullie

Rękopiśmienna korespondencja Jana Heweliusza w polskich zbiorach

Maciej Jasiński

Z zakamarków biblioteki. Rzeźba Karola Estreichera dłuta Wacława Szymanowskiego

Hanna Łaskarzewska

Fromborskie muzealia do 1945 roku

Jagoda Semków

Zabytki na złom? Rzecz o zrabowanych sukienkach z obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Krystyna Ogrodzka

Zaginiona krócica

Zygmunt K. Jagodziński

Znaki probiercze na zabytkowych srebrach

Michał Gradowski

Rekordowa kradzież

Magdalena Marcinkowska

Prawna ochrona ("Immunitet") zagranicznych dóbr kultury. Słow kilka o projekcie nowej konwencji międzynarodowej

Andrzej Jakubowski

Żeliwne zwierzęta

Janusz Mróz

Ratujmy warszawskie Powązki - czterdzieści lat temu apelował Jerzy Waldorff

Agnieszka Kasprzak

Nagrody za odkrycia. O uprawnieniach znalazców zabytków w teorii i praktyce

Marcin Sabaciński

Katalog strat wojennych 1939-1945

Maria Romanowska-Zadrożna

Przestępczość kryminalna przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach 2012-2013

BK KGP

Ktalog strat

Monika Barwik

Katalog strat Interpol

Monika Barwik