Nr 3(80)-4(81) / 2014

od Redakcji

Cenne, bezcenne, odzyskane. Wywiad z Małgorzatą Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Zrabowane dzieła sztuki i restytucja w XX w.: Europa w transnarodowej i globalnej perspektywie

Sermones Scripti

Zrabowane - Odzyskane. Dobra kultury - przypadek Polski

Jedno muzeum, jeden zamek i dwa zbiory rysunków

Utracone kołobrzeskie witraże

Długa droga do domu czyli "Via Cassia koło Rzymu"

Braniewskie muzealia do 1945 roku

Ponowna strata

Wielka Wojna i pierwsze straty zbiorów polskich w XX wieku. Dokumentacja i zabezpieczanie

Profesor Stanisław Lorentz. 28.04.1899-15.03.1991

Ryciny z powstania styczniowego

Podmorskie dziedzictwo. Inwestycje morskie a ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego

Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum. Projekt i jego realizacja

Komercyjna eksploracja wraków. Kilka uwag o zasadności ratyfikacji nowej konwencji UNESCO

Ochrona zabytkowych cmentarzy

Cyfryzacja dóbr kultury na terenie Polski i Ukrainy

XII konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku

Ubiór marynarza z XVIII wieku

Mechanizm pierwokupu przy wywozie zabytków za granicę - propozycja zmian legislacyjnych w zakresie obrotu dobrami kultury w Polsce

40 jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywizionych za granicę niezgodnie z prawem w nowej wersji

Katalog strat

Katalog strat wojennych 1939-1945

Katalog strat Interpol