Nr 1(42)-2(43) / 2005

od redakcji

Wojenne losy Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich

Odnaleziona - utracona. O ikonie uskrzydlonego św. Jana Chrzciciela z Buczacza

Ikonoklaści w XXI w. Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu nakazał zniszczenie 23 ikon

Kradzież w Borowie Wielkim

Złapani złodzieje. Kradzież grafik w Bibliotece Jagiellońskiej

Królewski autograf w odnalezionej książce

Książkowe znaki własnościowe - niedoceniane źródła historyczne

Informacja o skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach 2003-2004

Katalog strat wojennych 1939-1945

Katalog strat

Dokumentowanie i znakowanie dzieł sztuki

Polityka państwa wobec wywozu zabytków za granicę

Niemiecka grabież polskich dzieł sztuki

Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem

Poszukiwany Leonardo da Vinci

Porozumienie w sprawie zwalczania przemytu zabytków

Międzynarodowa konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom

Służby celne w programie ochrony zabytków

Państwo i obywatele w stosunku do rynku sztuki

O uczciwości i odzyskanych obrazach

Ochrona dziedzictwa w Kanadzie. Zabytki, zbiory i kryteria ochrony

Światowy Fundusz Zabytków: World Monument's Fund -WMF

Rzym Cezara