w przygotowaniu

w przygotowaniu

Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w latach 1918-1939

Monika Kuhnke

Nasze przedstawicielstwa zagranicą to nasza wizytówka. Kraj oceniany jest nie tylko poprzez skuteczność jego działań dyplomatycznych, mądrość polityków i dyplomatów, ale także w odbiorze wizualnym, czysto estetycznym. Stąd też wielka waga przywiązywana do wyglądu naszych ambasad i konsulatów. I to nie tylko do ich architektury, ale także do wystroju. To szczególnie istotne w przypadku tak młodego państwa, jakim w 1918 r. była Polska.  Z jednej strony więc sztuka promowała nasz kraj, ale także dyplomacja promowała rodzimą sztukę. I właśnie o tych niłatwych powiązaniach opowiada tekst Moniki Kuhnke.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polskie dziedzictwo kulturowe w Szwecji. Historia i zabytki”

Katarzyna Wagner

Straty jakie przyniósł polskiej kulturze "potop szwedzki"  były olbrzymie i do dnia dzisiejszego, skutki tych rabunkowych wojen są widoczne. Od dawna też mówi się o polskim dziedzictwie jakie jest w Szwecji. Te straty wojenne są nie do odzyskania, ale to nie znaczy, że są dla naszego kraju bezpowrotnie stracone. Ważne jest by dostęp do szwedzkich poloników był możliwie najszerszy.