w przygotowaniu

w przygotowaniu

STRAŻNICY CZASU. Z Leszkiem Markiem Dudą, założycielem Muzeum Starych Zegarów w Szczebrzeszynie, rozmawia Agnieszka Szykuła-Żygawska

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Szczebrzeszyn. Miasto na Roztoczu do tej pory było kojarzone chrząszczem brzmiącym w trzcinie. Sympatyczny owad z wiersza Jana Brzechwy doczekał się tam nawet swojego pomnika. Od niedawna miasteczko ma nową atrakcję - muzeum zegarów. Nie są to jednak byle jakie zegary, tylko zegary szwarcwaldzkie - w opinii muzealników najstarsze na świecie mechaniczne zegary domowe. Obiekty piękne, zabawne, niekiedy kiczowate, z pewnością budzące w wielu w nas dobre wspomnienia. Zanim odwiedzimy muzeum w Szczebrzeszynie, warto przeczytać tę opowieść o zegarach snutą przez ich właściciela i założyciela Muzeum.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI SKRADZIONEGO ZABYTKU W BAZACH DANYCH PODCZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ

Adam Grajewski

Trudno sobie wyobrazić naszą rzeczywistość bez różnego rodzaju baz danych. Nic więc dziwnego, że i polska policja tworzy swoje systemy bazodanowe i wykorzystuje te administrowane przez inne podmioty. Co prawda tytuł tego artykułu wskazuje, że jego odbiorcami powinni być funkcjonariusze policji, ale ta wiedza przyda się również wszystkim kolekcjonerom, muzealnikom, administratorom obiektów sakralnych i zwyczajnym posiadaczom zabytków i dzieł sztuki. Przy tej okazji warto przypomnieć jedną rzecz. By bazy były skuteczne i spełniały swoją rolę, musi być najpierw sporządzona dobra dokumentacja. Bez dobrych zdjęć, opisów, dokumentów nabycia potwierdzających własność bazy poszukiwanych zabytków nie będą mogły spełnić swojej roli.

POROZUMIENIE SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO, W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA W ZWALCZANIU NIELEGALNEGO WYWOZU ZA GRANICĘ LUB PRZYWOZU Z ZAGRANICY ZABYTKÓW

Dariusz Kopciowski

7 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz Straży Granicznej w sprawie zwalczania nielegalnego wywozu zabytków za granicę oraz przywozu z zagranicy zabytków. Dobry przykład idzie z góry. I 18 sierpnia 2020 r. pomiędzy podpisano porozumienie między Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Komendantem Wojewódzkim Policji. W treści porozumienia ujęto m.in. informacje o współpracy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, dotyczących wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, poprzez udzielanie wzajemnej pomocy w zakresie czynności kontrolnych, wymiany informacji, szkoleń i wymiany doświadczeń oraz wspólnych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie przemytowi zabytków.