w przygotowaniu

w przygotowaniu

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2018 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

Adam Grajewski

W ubiegłym roku Policja 87 przestępstw ściganych z artykułów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 463 przestępstwa ścigane z paragrafów kodeksu karnego. Można sobie zadać pytanie: czy w skali kraju to dużo czy mało?  Pewnie na to zjawisko można spojrzeć jak zwykle z kilku stron, próbując je zrelatywizować. Nie da się jednak ukryć, że większość przestępstw przeciwko zabytkom to zniszczenie czegoś niepowtarzalnego, czego nie daje się odtworzyć.

NARODOWY FUNDUSZACH OCHRONY ZABYTKÓW ‒ W KIERUNKU SYSTEMOWYCH ZMIAN W OCHRONIE ZABYTKÓW

Katarzyna Zalasińska

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków działa już ponad roku. To mechanizm, którego finansowanie zostało oparte na wpływach z kar administracyjnych oraz nawiązki z wyroków karnych orzekanych w sprawach niszczenia bądź uszkodzenia zabytków, zgodnie z założeniem, „kto niszczy zabytki, płaci na zabytki”. Warto się dziś przyjrzeć jeszcze raz jego założeniom i efektom obowiązywania.

OBRAZY JANUSZA RYBAŁTOWSKIEGO W POTURZYNIE. FOTOGRAFIE JAKO ŹRÓDŁO IDENTYFIKACJI DZIEŁ SZTUKI

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Zachwycamy się fotografią przedstawiającą wnętrza nieistniejących dworów czy pałaców, czy bogatych kamienic.  Fascynuje nas ich bogactwo i uroda. Nikt jednak do tej pory nie podjął się dzieła oszacowania strat wojennych biorąc za źródło właśnie taką dokumentację fotograficzną. Bez wątpienia taki  źródłem jest wiekopomne dzieło Romana Aftanazego. Ale z jego zdjęć i opisów można też wyciągnąć wiele innych informacji. Przykładem tego jest właśnie artykuł Agnieszki Szykuły-Żygawskiej dotyczący dzaiałalności malarskiej Janusza Rybałtowskiego.

SŁUPY POCZTOWE – MATERIALNE DZIEDZICTWO Z CZASÓW UNII POLSKO-SASKIEJ

Marcin Goch

We wsiach i miasteczkach można często odnaleźć różne pomniki w formie słupów, kolumn, obelisków. Ich znaczenie, historia powstania bywają różne. Na trasie między Warszawą a Dreznem też można się natknąć na "dziwne" słupy opatrzone herbami, monogramami. To słupy poczty saskiej. Miały one informować kurierów dworu królewskiego w Warszawie i dworu książęcego w Dreźnie o drodze - dystansie jai mają jeszcze do przebycia, kierunku w którym powinni podążać, by jak najszybciej dostarczyć cenną korespondencję