w przygotowaniu

w przygotowaniu

Malarskie polonica w Mińsku

Marcin Goch

Jeszcze do niedawna w obszarze przedsięwzięć inwentaryzacyjnych na Białorusi zainteresowaniem badaczy cieszyła się przede wszystkim zapomniana i ocalała z pożogi rewolucyjno-wojennej architektura. Dzięki programowi badawczemu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono wstępną kwerendę w najważniejszych muzeach stolicy Białorusi – Mińsku. Celem wyjazdu były poszukiwania, a następnie inwentaryzacja dzieł polskich malarzy.

ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Z LAT 1861-1941 PRZECHOWYWANE W ZASOBIE ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

ADAM GRZEGORZ DĄBROWSKI

Przekazanie Archiwum I. J. Paderewskiego do Polski było realizacją jednego z zapisów jego testamentu z 30 września 1930r. 4 Postępowanie spadkowe rozpoczęło się w 1949r., do Polski przechowywane dotąd w Szwajcarii pamiątki przekazane zostały – za pośrednictwem Poselstwa RP w Bernie – w 1951r., w następnym roku specjalna komisja dokonała ich rozdziału 5. W jego efekcie w zasobie AAN znalazły się materiały o charakterze archiwalnym: zasadnicze części Archiwum I. J. Paderewskiego przekazane zostały w latach 1956 oraz 1962, drobne – ale cenne – uzupełnienia Archiwum miały miejsce w latach 1957-1961, 1965, 1968, 1980, 2000 i 2015. Prace inwentaryzacyjne nad główną częścią archiwaliów prowadzone były w latach 1957-1962, wszystkie dopływy były porządkowane i włączane do zespołu w miarę ich napływania. Przechowywana w zasobie AAN kolekcja liczy obecnie 5275 jednostek archiwalnych, zajmujących ponad 62 metry półek magazynowych.

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

Monika Kuhnke

Do parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie powróciła po blisko 70 latach średniowieczna rzeźba śląska „Madonna z Dzieciątkiem”, powstała w kręgu tzw. Madonn na lwie pod koniec XIV w. Ta niemal metrowa figura została, wraz z innymi dziełami sztuki oraz wyposażeniem skarbca, w marcu 1945 r. ewakuowana do Javornika (Czechy). Po zakończeniu działań wojennych zabytki pochodzące z Nysy i zlokalizowane na terenie Czech zostały rewindykowane do Polski. Ponieważ nie udało się wówczas odnaleźć  tej średniowiecznej rzeźby, jej zdjęcie wraz z opisem zamieszone zostało w katalogu strat wojennych. Dopiero w 2013 r. przy okazji prac przygotowawczych do wystawy rzeźb powstałych w kręgu Madonn na lwie, historycy sztuki w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu ustalili, że znajdująca się w tamtejszym magazynie średniowieczna rzeźba pochodzi z Nysy. Rzeźba zwrócona parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie 31 marca 2014 r. podczas uroczystości zorganizowanej w polskiej ambasadzie w Pradze, ale jako depozyt tej parafii eksponowana była na wystawie „Gotyckie Madonny na lwie” zorganizowanej w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.