w przygotowaniu

w przygotowaniu

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2019 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

Adam Grajewski

Jak co roku prezentujemy Państwu sprawozdanie z działalności Policji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Prezentujemy Państwu zarówno  efekty działań służb kryminalnych, których zasługą są odzyskane dzieła sztuki i zabytki, jak też działania prewencyjno-szkoleniowe mające na celu m.in. polepszenie działalności samych funkcjonariuszy Policji, jak i efektywność współpracy z innymi służbami i instytucjami ochrony dziedzictwa.

INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM – FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MODUŁU W ZAKRESIE ZWROTU DÓBR KULTURY

Dorota Wada

Artykuł stanowi analizę modułu zwrotu dóbr kultury unijnego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym – Internal Market Information System (dalej: system IMI), wykorzystywanego m.in. w poszukiwaniach dóbr kultury utraconych w wyniku przestępstw, naruszenia warunków czasowego wywozu lub pominięcia wymaganych procedur wywozowych, w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE).

VINCI II - NOWE NARZĘDZIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI

Magdalena Marcinkowska

Kierunek zmian legislacyjnych w obszarze rynku sztuki, w Europie i na świecie, jednoznacznie wskazuje na tendencje wzmacniania systemu regulacji prawnych na rzecz ochrony dziedzictwa kultury. Implementację tych rozwiązań w Polsce ma zapewnić porozumienie z 2020 r. w sprawie zwalczania nielegalnego obrotu dobrami kultury, zaś praktycznym narzędziem wspierającym w tym zakresie wszystkie służby jest System VINCI II umożliwiający prowadzenie elektronicznej rejestracji wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń wywozu zabytków za granicę.

ZAPOMNIANY ARTYSTA, NIEZNANE PRACE. JÓZEF GIELNIAK – NIE TYLKO LINORYTNIK. RZECZ O EKSLIBRISACH I ICH METALOWYCH MATRYCACH

Tomasz Suma

Józef Gielniak legenda i artysta zapomniany. Jego grafiki cieszyły się niebywałą popularnością jeszcze za jego życia. Doczekał się też dwóch monografii: pierwszej pióra Ireny Jakimowicz, drugiej autorstwa Mariusza Hermansdorfera. Jednak w opisach jego twórczości praktycznie pomija się jego działalność jako twórcy ekslibrisów. Niewiele też się mówi o nim jako grafiku tworzącym w innych technikach niż linorytnicza. I już choćby tylko z tych dwóch względów warto zapoznać się z artykułem Tomasza Sumy. Być może dla tych, którzy nie znają twórczości Gielniaka, będzie to odkrycie niezwykłego artysty.

WARSZAWSKI ADWOKAT, PRZEDSIĘBIORCA I KOLEKCJONER DZIEŁ SZTUKI STANISŁAW WYDŻGA ORAZ DZIEJE JEGO ARTYSTYCZNYCH ZBIORÓW

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Ostatnio ktoś w dyskusji na Facebooku użył  sformułowania, że dziś mamy kolekcje i zbiory jednopokoleniowe. To chyba prawda. Ale polskie kolekcje nigdy nie miały szczęścia. Historia nie była dla nich łaskawa. Nie była też łaskawa dla kolekcji Stanisława Wydżgi. Dziś niewiele zachowało się z jego zbiorów. Przetrwała jednak pamięć o kolekcjonerze, historia jego zbiorów, ich bogactwa i różnorodności.