Redakcja

Redakcja

Redakcja

Robert Pasieczny – redaktor naczelny

Historyk sztuki, absolwent kierunku Historia Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, następnie od 2008 r. Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, a od 2011 r. Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Autor artykułów naukowych z zakresu polskiej architektury początku XX wieku, współautor Atlasu zabytków architektury w Polsce (2003) oraz autor i współautor licznych przewodników po Polsce i Europie. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego SHS.

Od 2016 r. redaktor naczelny czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”.

Karolina Jasińska– sekretarz redakcji

 

Rada Redakcyjna

Anna Czajka

dr Izabella Galicka

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Agnieszka Kasprzak

dr Monika Kuhnke

Hanna Łaskarzewska

ks. Wincenty Pytlik