Nr 3(80)-4(81) / 2014

Nr 3(80)-4(81) / 2014

od Redakcji

Cenne, bezcenne, odzyskane. Wywiad z Małgorzatą Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Robert Pasieczny

Zrabowane dzieła sztuki i restytucja w XX w.: Europa w transnarodowej i globalnej perspektywie

Andrzej Jakubowski

Sermones Scripti

Elżbieta Rogowska

Zrabowane - Odzyskane. Dobra kultury - przypadek Polski

Agata Modzolewska

Jedno muzeum, jeden zamek i dwa zbiory rysunków

Monika Kuhnke

Utracone kołobrzeskie witraże

Krystyna Rypniewska

Długa droga do domu czyli "Via Cassia koło Rzymu"

Katarzyna Zielińska

Braniewskie muzealia do 1945 roku

Weronika Wojnowska

Ponowna strata

Jerzy Petrus

Wielka Wojna i pierwsze straty zbiorów polskich w XX wieku. Dokumentacja i zabezpieczanie

Hanna Łaskarzewska

Profesor Stanisław Lorentz. 28.04.1899-15.03.1991

Krzysztof Załęski

Ryciny z powstania styczniowego

Krzysztof Kur

Podmorskie dziedzictwo. Inwestycje morskie a ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego

Iwona Pomian

Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum. Projekt i jego realizacja

Małgorzata Grocholska

Elżbieta Ostromęcka

Komercyjna eksploracja wraków. Kilka uwag o zasadności ratyfikacji nowej konwencji UNESCO

Marcin Sabaciński

Ochrona zabytkowych cmentarzy

Krystyna Ogrodzka

Cyfryzacja dóbr kultury na terenie Polski i Ukrainy

Jarosław Giemza

XII konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Andrzej Zugaj

Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku

Wojciech Kowalski

Ubiór marynarza z XVIII wieku

Irena Rodzik

Mechanizm pierwokupu przy wywozie zabytków za granicę - propozycja zmian legislacyjnych w zakresie obrotu dobrami kultury w Polsce

Olgierd Jakubowski

Andrzej Jakubowski

40 jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów

Krzysztof Osiewicz

Publikacje Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN

Katarzyna Zielińska

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywizionych za granicę niezgodnie z prawem w nowej wersji

Monika Barwik

Katalog strat

Monika Barwik

Katalog strat wojennych 1939-1945

Maria Romanowska-Zadrożna

Katalog strat Interpol

Monika Barwik