Nr 1(94)-2(95) / 2019

Od redakcji

RÓŻNE

INSTYTUT POLONIKA I OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

CHOPINIANA W VALLDEMOSSIE NA MAJORCE (KLASZTOR KARTUZÓW, CELA 2)

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

SŁUPY POCZTOWE – MATERIALNE DZIEDZICTWO Z CZASÓW UNII POLSKO-SASKIEJ

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

MIECZYSŁAW HAIMAN (1888-1949) – KUSTOSZ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ POLSKIE INSTYTUCJE KULTURY ZA GRANICĄ

SZTUKA W POCZEKALNI. POLSKA SZTUKA NA EMIGRACJI A SZTUKA W POLSCE 1939-1989

POLSKIE DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ

PADEREWSKI W ZBIORACH POLISH MUSIC CENTER

POLSKIE INSTYTUCJE KULTURY ZA GRANICĄ

DZIEJE I SPUŚCIZNA RODU SAINT-GENOIS D’ANNEAUCOURT Z JAWORZA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

RÓŻNE

SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – SERIA WYDAWNICZA

WYDAWNICTA – OMÓWIENIA I RECENZJE

Fragmenty inkunabułów skandynawskich odnalezione w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

RÓŻNE

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW ‒ W KIERUNKU SYSTEMOWYCH ZMIAN W OCHRONIE ZABYTKÓW

PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2018 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

SPRAWOZDANIA I RAPORTY ZAGROŻENIE DZIEDZICTWA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W ROKU 2018

POŻARY SPRAWOZDANIA I RAPORTY