Nr 1(42)-2(43) / 2005

Nr 1(42)-2(43) / 2005

od redakcji

Odnaleziona - utracona. O ikonie uskrzydlonego św. Jana Chrzciciela z Buczacza

Maria Romanowska-Zadrożna

Wojenne losy Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich

Jarosław Pych

Ikonoklaści w XXI w. Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu nakazał zniszczenie 23 ikon

Piotr Ogrodzki

Złapani złodzieje. Kradzież grafik w Bibliotece Jagiellońskiej

Piotr Ogrodzki

Kradzież w Borowie Wielkim

Agata Borowska

Królewski autograf w odnalezionej książce

Hanna Łaskarzewska

Książkowe znaki własnościowe - niedoceniane źródła historyczne

Janusz Szymański

Urszula Paszkiewicz

Informacja o skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach 2003-2004

Katarzyna Zielińska

Katalog strat wojennych 1939-1945

Maria Romanowska-Zadrożna

Katalog strat

Monika Barwik

Dokumentowanie i znakowanie dzieł sztuki

Piotr Ogrodzki

Monika Barwik

Polityka państwa wobec wywozu zabytków za granicę

Janusz Mróz

Niemiecka grabież polskich dzieł sztuki

J. Robert Kudelski

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem

Piotr Ogrodzki

Porozumienie w sprawie zwalczania przemytu zabytków

Piotr Ogrodzki

Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Wojciech Paczuski

Międzynarodowa konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom

Piotr Ogrodzki

Służby celne w programie ochrony zabytków

Poszukiwany Leonardo da Vinci

Piotr Ogrodzki

Państwo i obywatele w stosunku do rynku sztuki

Wojciech Paczuski

O uczciwości i odzyskanych obrazach

Monika Kuhnke

Ochrona dziedzictwa w Kanadzie. Zabytki, zbiory i kryteria ochrony

Monika Ostaszewska

Światowy Fundusz Zabytków: World Monument's Fund -WMF

Małgorzata Fokt-Willman

Rzym Cezara

Mirosław Barwik