Nr 1(42)-2(43) / 2005

Nr 1(42)-2(43) / 2005

od redakcji

Wojenne losy Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich

Jarosław Pych

Odnaleziona - utracona. O ikonie uskrzydlonego św. Jana Chrzciciela z Buczacza

Maria Romanowska-Zadrożna

Ikonoklaści w XXI w. Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu nakazał zniszczenie 23 ikon

Piotr Ogrodzki

Kradzież w Borowie Wielkim

Agata Borowska

Złapani złodzieje. Kradzież grafik w Bibliotece Jagiellońskiej

Piotr Ogrodzki

Królewski autograf w odnalezionej książce

Hanna Łaskarzewska

Książkowe znaki własnościowe - niedoceniane źródła historyczne

Janusz Szymański

Urszula Paszkiewicz

Informacja o skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach 2003-2004

Katarzyna Zielińska

Katalog strat wojennych 1939-1945

Maria Romanowska-Zadrożna

Katalog strat

Monika Barwik

Dokumentowanie i znakowanie dzieł sztuki

Piotr Ogrodzki

Monika Barwik

Polityka państwa wobec wywozu zabytków za granicę

Janusz Mróz

Niemiecka grabież polskich dzieł sztuki

J. Robert Kudelski

Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Wojciech Paczuski

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem

Piotr Ogrodzki

Poszukiwany Leonardo da Vinci

Piotr Ogrodzki

Porozumienie w sprawie zwalczania przemytu zabytków

Piotr Ogrodzki

Międzynarodowa konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom

Piotr Ogrodzki

Służby celne w programie ochrony zabytków

Państwo i obywatele w stosunku do rynku sztuki

Wojciech Paczuski

O uczciwości i odzyskanych obrazach

Monika Kuhnke

Ochrona dziedzictwa w Kanadzie. Zabytki, zbiory i kryteria ochrony

Monika Ostaszewska

Światowy Fundusz Zabytków: World Monument's Fund -WMF

Małgorzata Fokt-Willman

Rzym Cezara

Mirosław Barwik