Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

PRZEKAZYWANIE KOLEKCJI NA RZECZ MUZEÓW NA PODSTAWIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH INTER VIVOS ORAZ MORTIS CAUSA

Iwona Gredka-Ligarska

Paulina Gwoździewicz-Matan

Kolekcja - przedmiot troski i dumy jej założyciela, potem często przyczyna zmartwień spadkobierców. Często niechciana ulega rozproszeniu. Wydawać by się mogło, że dla tych najcenniejszych kolekcji naturalnym miejscem ich zachowania w integralnej postaci jest muzeum. Ale nie zawsze interes muzeum jest tożsamy z interesem czy też wizją właściciela kolekcji lub jego spadkobierców. O prawnych aspektach przekazywania  kolekcji do muzeum piszą  dr Paulina Gwoździewicz-Matan i dr Iwona Gredka-Ligarska.

W POSZUKIWANIU "PANORAMY SIEDMIOGRODZKIEJ". NOWE NABYTKI I ODKRYCIA

Andrzej Szpunar

Panorama Siedmiogrodzka - dzieło mające 15 metrów wysokości i 120 długości. Dokładnie tyle ile ma Panorama Racławicka. Oba obrazy łączy postać ich twórcy - Jana Styki. Dziś Panorama Racławicka jest atrakcją Wrocławia podziwianą przez tysiące zwiedzających. Panorama Siedmiogrodzka pocięta na kawałki przez samego artystę jest pieczołowicie w częściach gromadzona przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia