Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

KAMIL ZEIDLER, ZABYTKI – PRAWO I PRAKTYKA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK-WARSZAWA 2017. Recenzja

KATARZYNA STANIK-FILIPOWSKA

ZABYTKI – PRAWO I PRAKTYKA to wybór 77 artykułów prof. Kamila Zeidlera, publikowanych na przestrzeni ostatnich 15 lat. Przyjęta formuła kolejnych artykułów stwarza czytelnikowi możliwość bardzo szerokiego spojrzenia na wielorakie aspekty zagadnień związanych z zasobem dziedzictwa kultury, doceniając w tym zakresie także bardzo szeroką płaszczyznę badawczą podejmowaną na przestrzeni lat przez Autora.

PORTRET, CO MIAŁ ZATKAĆ DZIURĘ W DACHU....

Jakub Bendkowski

Portret trumienny to jedno z najbardziej charakterystycznych dzieł epoki sarmackiej. Konterfekt malowany na blasze o przekroju trumny jest dziełem rzadkim i kolekcjonerskim rarytasem. Wydawać więc by się mogło, że strata takiego zabytku porusza jego właściciela. Dzieje portretu trumiennego przedstawiającego Barbarę z Załuskich Mokronoską, że nie zawsze się tak dzieje. Szczęśliwie portret po wielu latach "zaginięcia" nieoczekiwanie odnalazł się  w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im A. Kowalskiego, które posiada najwioększą kolekcję tego typu dzieł.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia