Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

POLISH CATHEDRALS, CZYLI O CIEKAWYM, LECZ ZANIKAJĄCYM DZIEDZICTWIE POLONII W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Anna Sylwia Czyż

Świadectwa obecności Polaków poza granicami kraju są różnorakie. Kościoły wzniesione w przodujących ośrodkach przemysłowych USA, które polskie, całkiem nie najbogatsze społeczności dźwigały z heroicznym poświęceniem, były i są nadal uważane za najpiękniejsze w Stanach Zjednoczonych. Mimo to ich los pozostaje zależny od finansów danej parafii, co w wypadku nierentowności i małej liczby wiernych może wiązać się z decyzją władz kościelnych o rozebraniu budynku lub też o jego sprzedaży.

POLSKI OŚRODEK KATOLICKI W MARTIN CORONADO KUSTOSZEM PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH NA TUŁACZYM SZLAKU XX WIEKU

Elżbieta Barbara Zybert

Elżbieta Maruszak

Polonijne zbiory bywają niezwykłe. Kryją historie i dzieła, o których istnieniu, tu w kraju, nie mamy pojęcia. Tak jest z Polskim Ośrodkiem Katolickim w Martin Coronado (Argentyna). To właśnie tam, na obrazach pędzla Jana Gilowskiego, można poznać losy żołnierzy gen. Władysława Andersa. Trudno je opisać - symboliczne, przejmujące. Jak żadne inne oddające wszystkie myśli i uczucia, jakie towarzyszyły żołnierzom w Afryce i w bitwie pod Monete Cassino.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia