Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

KATALOG STRAT WOJENNYCH. KOLEKCJA WAZ GRECKICH Z GOŁUCHOWA

Agata Modzolewska

Kolekcja greckich waz zebrana przez Jana Działyńskiego i przechowywana przed wojną w Gołuchowie liczyła ponad 260 obiektów. Jako zbiór była unikatem na skalę światową. Większość obiektów powróciła do Polski, choć tylko nieliczne można dziś oglądać w gołuchowskim zamku. Pozostałe są w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W prowadzonej przez MKiDN bazie strat wojennych zarejestrowanych jest jeszcze 30 naczyń. Wydaje się, że obok obrazu Rafaela z kolekcji Czartoryskich, wazy są jednymi z najcenniejszych utraconych dóbr kultury.

PROGRAM „BADANIE POLSKICH STRAT WOJENNYCH” – WSPARCIE MKiDN DLA MUZEÓW I NIE TYLKO

Małgorzata Zając

Straty wojenne w obszarze kultury to temat wciąż żywy. Wszyscy słyszą o tym, gdy uda się coś odzyskać, gdy do kraju wraca kolejne odnalezione dzieło. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy jak wielka machina jest uruchomiona by dokumentować straty muzeów, prywatnych kolekcji, ile osób jest zaangażowanych w odzyskanie jednego dzieła. Jako wsparcie tych działań, w  listopadzie 2016 r. został zainaugurowany program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych”. Jego celem jest wsparcie badań proweniencyjnych związanych ze stratami wojennymi ze zbiorów artystycznych oraz weryfikacja zbiorów pod kątem strat wojennych innych placówek z kraju lub z zagranicy. Do 2020 r. z finansowania skorzystało 12 beneficjentów, realizując 28 różnych projektów, takich jak: kwerendy archiwalne w kraju i zagranicą, digitalizacja szklanych negatywów, pozyskanie cyfrowych kopii archiwaliów, konferencje naukowe, publikacje.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia