Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

Malarskie polonica w Mińsku

Marcin Goch

Jeszcze do niedawna w obszarze przedsięwzięć inwentaryzacyjnych na Białorusi zainteresowaniem badaczy cieszyła się przede wszystkim zapomniana i ocalała z pożogi rewolucyjno-wojennej architektura. Dzięki programowi badawczemu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono wstępną kwerendę w najważniejszych muzeach stolicy Białorusi – Mińsku. Celem wyjazdu były poszukiwania, a następnie inwentaryzacja dzieł polskich malarzy.

"Madonna Zdumienia Pełna" powróciła do kościoła w Nysie

Monika Kuhnke

Do parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie powróciła po blisko 70 latach średniowieczna rzeźba śląska „Madonna z Dzieciątkiem”, powstała w kręgu tzw. Madonn na lwie pod koniec XIV w. Ta niemal metrowa figura została, wraz z innymi dziełami sztuki oraz wyposażeniem skarbca, w marcu 1945 r. ewakuowana do Javornika (Czechy). Po zakończeniu działań wojennych zabytki pochodzące z Nysy i zlokalizowane na terenie Czech zostały rewindykowane do Polski. Ponieważ nie udało się wówczas odnaleźć  tej średniowiecznej rzeźby, jej zdjęcie wraz z opisem zamieszone zostało w katalogu strat wojennych. Dopiero w 2013 r. przy okazji prac przygotowawczych do wystawy rzeźb powstałych w kręgu Madonn na lwie, historycy sztuki w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu ustalili, że znajdująca się w tamtejszym magazynie średniowieczna rzeźba pochodzi z Nysy. Rzeźba zwrócona parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie 31 marca 2014 r. podczas uroczystości zorganizowanej w polskiej ambasadzie w Pradze, ale jako depozyt tej parafii eksponowana była na wystawie „Gotyckie Madonny na lwie” zorganizowanej w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia