Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

Malarskie polonica w Mińsku

Marcin Goch

Jeszcze do niedawna w obszarze przedsięwzięć inwentaryzacyjnych na Białorusi zainteresowaniem badaczy cieszyła się przede wszystkim zapomniana i ocalała z pożogi rewolucyjno-wojennej architektura. Dzięki programowi badawczemu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono wstępną kwerendę w najważniejszych muzeach stolicy Białorusi – Mińsku. Celem wyjazdu były poszukiwania, a następnie inwentaryzacja dzieł polskich malarzy.

ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Z LAT 1861-1941 PRZECHOWYWANE W ZASOBIE ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

ADAM GRZEGORZ DĄBROWSKI

Przekazanie Archiwum I. J. Paderewskiego do Polski było realizacją jednego z zapisów jego testamentu z 30 września 1930r. 4 Postępowanie spadkowe rozpoczęło się w 1949r., do Polski przechowywane dotąd w Szwajcarii pamiątki przekazane zostały – za pośrednictwem Poselstwa RP w Bernie – w 1951r., w następnym roku specjalna komisja dokonała ich rozdziału 5. W jego efekcie w zasobie AAN znalazły się materiały o charakterze archiwalnym: zasadnicze części Archiwum I. J. Paderewskiego przekazane zostały w latach 1956 oraz 1962, drobne – ale cenne – uzupełnienia Archiwum miały miejsce w latach 1957-1961, 1965, 1968, 1980, 2000 i 2015. Prace inwentaryzacyjne nad główną częścią archiwaliów prowadzone były w latach 1957-1962, wszystkie dopływy były porządkowane i włączane do zespołu w miarę ich napływania. Przechowywana w zasobie AAN kolekcja liczy obecnie 5275 jednostek archiwalnych, zajmujących ponad 62 metry półek magazynowych.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia