Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

STRAŻNICY CZASU. Z Leszkiem Markiem Dudą, założycielem Muzeum Starych Zegarów w Szczebrzeszynie, rozmawia Agnieszka Szykuła-Żygawska

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Szczebrzeszyn. Miasto na Roztoczu do tej pory było kojarzone chrząszczem brzmiącym w trzcinie. Sympatyczny owad z wiersza Jana Brzechwy doczekał się tam nawet swojego pomnika. Od niedawna miasteczko ma nową atrakcję - muzeum zegarów. Nie są to jednak byle jakie zegary, tylko zegary szwarcwaldzkie - w opinii muzealników najstarsze na świecie mechaniczne zegary domowe. Obiekty piękne, zabawne, niekiedy kiczowate, z pewnością budzące w wielu w nas dobre wspomnienia. Zanim odwiedzimy muzeum w Szczebrzeszynie, warto przeczytać tę opowieść o zegarach snutą przez ich właściciela i założyciela Muzeum.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI SKRADZIONEGO ZABYTKU W BAZACH DANYCH PODCZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ

Adam Grajewski

Trudno sobie wyobrazić naszą rzeczywistość bez różnego rodzaju baz danych. Nic więc dziwnego, że i polska policja tworzy swoje systemy bazodanowe i wykorzystuje te administrowane przez inne podmioty. Co prawda tytuł tego artykułu wskazuje, że jego odbiorcami powinni być funkcjonariusze policji, ale ta wiedza przyda się również wszystkim kolekcjonerom, muzealnikom, administratorom obiektów sakralnych i zwyczajnym posiadaczom zabytków i dzieł sztuki. Przy tej okazji warto przypomnieć jedną rzecz. By bazy były skuteczne i spełniały swoją rolę, musi być najpierw sporządzona dobra dokumentacja. Bez dobrych zdjęć, opisów, dokumentów nabycia potwierdzających własność bazy poszukiwanych zabytków nie będą mogły spełnić swojej roli.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia