Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – SERIA WYDAWNICZA

Jerzy Malinowski

Powojenne badania sztuki żydowskiej, w tym architektury , zostały podjęte dopiero  w latach 80. XX wieku przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Obok Materiałów do dziejów rezydencji na ziemiach wschodnich Romana Aftanazego badania nad sztuką żydowską stały się istotnym dorobkiem Instytutu. Dzięki nim po kilku latach – już poza Instytutem, w Wydawnictwie Krupski i Spółka – zostały wydane tomy Marii i Kazimierza Piechotków: Bramy Nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1996) i w angielskiej wersji Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of  the former Polish-Lithuanian Commonwealth (2004), Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1999) oraz Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej (2004). W ostatnich latach trud przybliżenia sztuki żydowskiej podjął Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata .

DZIEJE I SPUŚCIZNA RODU SAINT-GENOIS D’ANNEAUCOURT Z JAWORZA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

Hanna Łaskarzewska

Historia pozyskania do Cieszyna cennych darów od potomkiń hrabiów Saint-Genois wskazuje, że nawet w pokoleniach urodzonych już poza Śląskiem Cieszyńskim i przy wieloletnim braku ich kontaktów z miejscami, gdzie urodzili się i wychowali ich przodkowie, może „zaiskrzyć” więź sentymentalno-kulturowa i poczucie bliskości z utraconą „małą ojczyzną”. Do Jaworza powrócił także, symbolicznie, hrabia Maurycy, pionier śląskich uzdrowisk, którego można spotkać na ławeczce w zdrojowym parku.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia