Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

KATALOG STRAT https://skradzionezabytki.pl

Monika Barwik

Prezentowany katalog utraconych zabytków obejmuje straty odnotowane w latach 2014-2017. To blisko 90 utraconych obrazów, rzeźb, tkanin, wyrobów rzemiosła, dzieł sztuki sakralnej i świeckiej.

DIAGNOZA DOTYCZĄCA PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

Katarzyna Zalasińska

Budowana od 1918 r., w oparciu o niemalże niezmieniony paradygmat, ochrona zabytków ruchomych wymaga dzisiaj rozsądnej i przemyślanej reformy w celu zapewnienia jej efektywności i dostosowania do zmian, jakie zaszły w stosunkach społecznych w ostatnich latach. Zadanie realizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 wykazało, jak istotne jest świadome i uporządkowane podejście do procesu legislacyjnego.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia