Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

ODZYSKANY BLASK. KONSERWACJA NOWOŻYTNYCH RZEŹB OŁTARZOWYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Krzysztof Przylicki

Rzadko się zdarza by rzeźbiarze doby baroku mieli swoje wystawy. Tym razem Sebastian Zeisl i Jan Eliasz Hoffman dostąpili tego wyróżnienia dzięki Muzeum KUL, które w 2018 r. ukończyło prace konserwatorskie przy dziewięciu XVIII-wiecznych rzeźbach ołtarzowych znajdujących się w jego zbiorach. Figury świętych znów lśnią pełnym blaskiem.

INSTYTUT POLONIKA I OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Polskie dziedzictwo to nie tylko zabytki, dobra kultury zgromadzone w naszym kraju. Burzliwe losy Polski i Polaków sprawiły, że na każdym kontynencie możemy znaleźć mniej lub bardziej cenne  ślady naszej kultury, naszego dziedzictwa. O tym dziedzictwie nam najbliższym i to w wymiarze czysto fizycznym, bo pozostawionym za wschodnią granicą, pamiętamy niemal na co dzień. Jednak o wielu dziełach, miejscach, ludziach nie mamy pojęcia. Wydaje się więc naturalne by nie tylko zagranicą były instytucje, które o to dziedzictwo się troszczą - liczne organizacje polonijne, ale także by w naszym kraju była taka instytucja. Choć wzmożoną troskę o polskie dziedzictwo za granicą wykazujemy od lat 90. XX wieku, to dopiero w 2017 r. powstał Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Nowej instytucji życzymy sukcesów, bo zadań przed nią jest mnóstwo

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia