Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

NOWA PODSTAWA WSPÓŁPRACY SŁUŻB KONSERWATORSKICH I POLICJI

Agnieszka Olech

Skala przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W celu efektywnego przeciwdziałania tego typu zjawiskom niezbędna jest szeroka współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań. Pozostaje wierzyć, że podpisane 8 lutego 2018 Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury spełni pokładane w nim nadzieje i znacząco przyczyni się do wzrostu poziomu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

UTRACONA – ODZYSKANA. PRZEDWOJENNA KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

JOANNA BORUCKA-PIECH

15 września 2017 r. w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi została otwarta wystawa czasowa pt. "Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…" . Wystawa ta, o przewrotnym dla wielu Widzów tytule, zaprezentowała ok. 800 zabytków pozaeuropejskich z kolekcji przedwojennego Miejskiego Muzeum Etnograficznego (obecnego MAiE). Zanim jednak zostały zaprezentowane na wystawie, łódzkie zabytki egzotyczne przeszły długą drogę naznaczoną wojenną grabieżą i dekadami starań restytucyjnych. Ukoronowaniem tych działań i asumptem do powstania wystawy był zwrot 337 zabytków z Instytutu Etnologii przy Uniwersytecie im. Georga-Augusta w Getyndze, który nastąpił 17 maja 2016 roku.  

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia