Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

WARSZAWSKI ADWOKAT, PRZEDSIĘBIORCA I KOLEKCJONER DZIEŁ SZTUKI STANISŁAW WYDŻGA ORAZ DZIEJE JEGO ARTYSTYCZNYCH ZBIORÓW

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Ostatnio ktoś w dyskusji na Facebooku użył  sformułowania, że dziś mamy kolekcje i zbiory jednopokoleniowe. To chyba prawda. Ale polskie kolekcje nigdy nie miały szczęścia. Historia nie była dla nich łaskawa. Nie była też łaskawa dla kolekcji Stanisława Wydżgi. Dziś niewiele zachowało się z jego zbiorów. Przetrwała jednak pamięć o kolekcjonerze, historia jego zbiorów, ich bogactwa i różnorodności.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia