Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

IMIĘ ŻYJE NADAL

MILENA HAYKOWSKA

Zwykliśmy chwalić się naszym dziedzictwem za granicą. I o ile jednak znamy dobrze ludzi - artystów, mecenasów, którym zawdzięczamy nasze osiągnięcia artystyczne na Kresach, o tyle budowniczowie naszej kultury, historii, dzięki którym jest ona trwałym elementem Francji, Szwajcarii, Anglii czy Stanów Zjednoczonych pozostają dla nas nieznani. Nie tak dawno pisaliśmy o Mieczysławie Haimanie - twórcy Muzeum Polskiego w Chicago. Dziś pragniemy przybliżyć postać Henryka Bukowskiego, którego imię nierozerwalnie związane jest z Muzeum Polskim w Rapperswilu. Tak naprawdę to tylko zachęta do przeczytania jego fantastycznej biografii pióra Michała Haykowskiego.

OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA WSCHODZIE

Michał Laszczkowski

Na początku lat 90. XX w., kiedy w Europie Wschodniej wykuwała się państwowość naszych sąsiadów, obecne były w życiu publicznym szowinizmy. Polskie dziedzictwo na Wschodzie było odrzucone przez mieszkańców, często świadomie niszczone, a nawet jeśli nie, to pozostając bez opieki, ważne obiekty ulegały destrukcji i nikt nie był zainteresowany ich ochroną. Obecnie sytuacja uległa znaczącej zmianie. Coraz więcej Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców zdaje sobie sprawę z wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej i powoli zaczyna traktować je jako własne. Ma to olbrzymie znaczenie dla ochrony obiektów, które zostały wytworzone przez Polaków i dla Polaków, a dzisiaj znajdują się na terytorium innych państw. Coraz częściej pojawiają się informacje o organizowanych w tych krajach akcjach społecznych przeciwko niszczeniu choćby ruin kościołów czy cmentarzy. Powstają inicjatywy ochrony polskich cmentarzy inicjowane i prowadzone przez samych Ukraińców czy Białorusinów. Czy jesteśmy gotowi wspierać takie przedsięwzięcia?

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia