Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

ODZYSKANE DZIĘKI FBI

Agata Modzolewska

W 2017 r. do Polski wróciły dwa obiekty  pochodzące z wrocławskich muzeów. Miniatura „Portret damy” Aimée Zoe Lizinki de Mirbel i „Ulica wraz z ruiną zamku” Roberta Śliwińskiego zostały skradzione pod koniec II wojny światowej ze składnic na Dolnym Śląsku.  Oba obrazy odnalazły się na terenie Stanów Zjednoczonych. Ich powrót do kraju, do Wrocławia był możliwy dzięki dobrej współpracy z FBI. To nie pierwszy raz Agencja pomaga nam w odzyskaniu zrabowanych dzieł.

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA PANDORA II

Aneta Ceglińska

Operacja Pandora to przedsięwzięcie europejskich policji skierowane na walkę z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu. W Polsce, oprócz policji, w akcji wzięły udział również: Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa. Operacja na terenie Polski koncentrowała się na ujawnianiu przypadków grabieży szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, w tym na obszarach lądowych i podwodnych, nielegalnego obrotu dobrami kultury oraz kradzieży i niszczenia zabytków, w tym zabytków archeologicznych. Ponadto jej celem było także zgromadzenie informacji na temat osób lub grup przestępczych dokonujących nielegalnych eksploracji stanowisk archeologicznych.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia