Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2019 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

Adam Grajewski

Jak co roku prezentujemy Państwu sprawozdanie z działalności Policji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Prezentujemy Państwu zarówno  efekty działań służb kryminalnych, których zasługą są odzyskane dzieła sztuki i zabytki, jak też działania prewencyjno-szkoleniowe mające na celu m.in. polepszenie działalności samych funkcjonariuszy Policji, jak i efektywność współpracy z innymi służbami i instytucjami ochrony dziedzictwa.

INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM – FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MODUŁU W ZAKRESIE ZWROTU DÓBR KULTURY

Dorota Wada

Artykuł stanowi analizę modułu zwrotu dóbr kultury unijnego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym – Internal Market Information System (dalej: system IMI), wykorzystywanego m.in. w poszukiwaniach dóbr kultury utraconych w wyniku przestępstw, naruszenia warunków czasowego wywozu lub pominięcia wymaganych procedur wywozowych, w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE).

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia