Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2018 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI

Adam Grajewski

W ubiegłym roku Policja 87 przestępstw ściganych z artykułów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 463 przestępstwa ścigane z paragrafów kodeksu karnego. Można sobie zadać pytanie: czy w skali kraju to dużo czy mało?  Pewnie na to zjawisko można spojrzeć jak zwykle z kilku stron, próbując je zrelatywizować. Nie da się jednak ukryć, że większość przestępstw przeciwko zabytkom to zniszczenie czegoś niepowtarzalnego, czego nie daje się odtworzyć.

NARODOWY FUNDUSZACH OCHRONY ZABYTKÓW ‒ W KIERUNKU SYSTEMOWYCH ZMIAN W OCHRONIE ZABYTKÓW

Katarzyna Zalasińska

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków działa już ponad roku. To mechanizm, którego finansowanie zostało oparte na wpływach z kar administracyjnych oraz nawiązki z wyroków karnych orzekanych w sprawach niszczenia bądź uszkodzenia zabytków, zgodnie z założeniem, „kto niszczy zabytki, płaci na zabytki”. Warto się dziś przyjrzeć jeszcze raz jego założeniom i efektom obowiązywania.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia