Cenne

Cenne

Cenne, Bezcenne, Utracone

ISSN 2657-7801

Czasopismo „Cenne, bezcenne / utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwum czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, KOLEKCJE: KSZTAŁTOWANIE, HISTORIA, DZIEDZICTWO UTRACONE, MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU, 15–20 CZERWCA 2020 ROKU

Magdalena Mielnik

Coraz więcej muzeów prowadzi badania strat wojennych, intensyfikuje swoje poczynania w tym zakresie. Nie inaczej jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tu po kilku latach prac badawczych nadszedł czas podsumowań. I tak się stało. Muzeum przygotowało konferencję naukową. Czas pandemii jednak nieco pokrzyżował plany i zamiast spotkania, bezpośredniej wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami mieliśmy kilkudniową konferencję on-line. Wydaje się, że mimo nietypowej, wymuszonej formy przedsięwzięcie się udało. Czy tak było w istocie - zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego to wydarzenie.

KATALOG STRAT WOJENNYCH. KOLEKCJA WAZ GRECKICH Z GOŁUCHOWA

Agata Modzolewska

Kolekcja greckich waz zebrana przez Jana Działyńskiego i przechowywana przed wojną w Gołuchowie liczyła ponad 260 obiektów. Jako zbiór była unikatem na skalę światową. Większość obiektów powróciła do Polski, choć tylko nieliczne można dziś oglądać w gołuchowskim zamku. Pozostałe są w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W prowadzonej przez MKiDN bazie strat wojennych zarejestrowanych jest jeszcze 30 naczyń. Wydaje się, że obok obrazu Rafaela z kolekcji Czartoryskich, wazy są jednymi z najcenniejszych utraconych dóbr kultury.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia