Cenne

Cenne

Witamy na stronie kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”!

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Archiwum czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone”

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów naszego kwartalnika. Dla Państwa wygody udostępniliśmy wszystkie dotychczas wydane czasopisma w formie plików pdf.

Przejdź do archiwum

W nadchodzącym numerze

Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w latach 1918-1939

Monika Kuhnke

Nasze przedstawicielstwa zagranicą to nasza wizytówka. Kraj oceniany jest nie tylko poprzez skuteczność jego działań dyplomatycznych, mądrość polityków i dyplomatów, ale także w odbiorze wizualnym, czysto estetycznym. Stąd też wielka waga przywiązywana do wyglądu naszych ambasad i konsulatów. I to nie tylko do ich architektury, ale także do wystroju. To szczególnie istotne w przypadku tak młodego państwa, jakim w 1918 r. była Polska.  Z jednej strony więc sztuka promowała nasz kraj, ale także dyplomacja promowała rodzimą sztukę. I właśnie o tych niłatwych powiązaniach opowiada tekst Moniki Kuhnke.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polskie dziedzictwo kulturowe w Szwecji. Historia i zabytki”

Katarzyna Wagner

Straty jakie przyniósł polskiej kulturze "potop szwedzki"  były olbrzymie i do dnia dzisiejszego, skutki tych rabunkowych wojen są widoczne. Od dawna też mówi się o polskim dziedzictwie jakie jest w Szwecji. Te straty wojenne są nie do odzyskania, ale to nie znaczy, że są dla naszego kraju bezpowrotnie stracone. Ważne jest by dostęp do szwedzkich poloników był możliwie najszerszy.

zobacz inne artykuły

Zachęcamy do odwiedzenia